Účetnictví a vedení daňové agendy

Profesionální vedení účetnictví v systému POHODA

 • Kompletní vedení podvojného účetnictví včetně závěrkových operací
 • Sestavení finančních výkazů včetně přílohy k účetní závěrce
 • Evidence majetku a závazků
 • Evidence přijatých a vydaných faktur
 • Daňová přiznání (DPH, silniční daň atd.)
 • Poradenské služby

Vedení mzdové agendy

Pro malé a střední podnikatele zajistíme vedení mzdové agendy

 • výpočet mezd
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • evidenční listy odvody zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně

Propojení vašeho internetového obchodu

Automatizace vašeho internetového obchodu

 • import dat z internetových obchodů do účetního systému
 • import výpisů PPL a české pošty